Πρόγραμμα Διαλέξεων και Εργαστηρίου

Διαλέξεις

Ματιές στα βουνά της Κρήτης – Views over the Cretan mountains
Ρέθυμνο, 3 Οκτώβριου 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

10:00 G. Cantoro, Historical aerial photography as unique documents: international panorama on applications in flat and mountainous landscapes. [περίληψη]

10:30 Χ. Φασουλάς, Recent vertical and horizontal displacements in Crete and their implication to the Cretan landscape. [περίληψη]

11:00 Α. Αργυρίου, Geoinformatic approaches to assess the landform characteristics of Minoan settlements and characterize the water management/land-use planning in ancient era in Crete. [περίληψη]

11:30: διάλειμμα

12:00 K. Nowicki, Archaeology in the Cretan Mountains: The role of archaeological reconnaissance and landscape studies in the reconstruction of human activity in the mountainous environment. [περίληψη]

12:30 J. Moody and L. Nixon, 350,000 years of landscape history in the high mountains, Sphakia: Middle Pleistocene to Early Iron Age. [περίληψη]

13:00. P. Monbrun, A childhood in the highlands of Crete. Zeus, the Idaion Antron and its endemic fauna and flora. [περίληψη]

13:30: διάλειμμα

16:00 Σ. Μιχαλοπούλου, Η κτηνοτροφία των ορεινών τόπων διαχρονικά: το παράδειγμα της Κρήτης μέσα από τα δεδομένα της αρχαιολογίας, των ιστορικών μαρτυριών και της εθνογραφίας. [περίληψη]

16:30 Δ. Μυλωνά, Κτηνοτροφικές πρακτικές του κρητικού ορεινού χώρου κατά την Ελληνιστική και Ρωμαϊκή περίοδο. Ζωο-αρχαιολογική ανάλυση των οστών αιγοπροβάτων από την Ελεύθερνα (Τομέας ΙΙ – Κεντρικός). [περίληψη]

17:00 Α. Τσαντηρόπουλος, Transhumance as an aspect of pastoralism in modern Crete (Greece): Mapping the main routes of a social and cultural network. [περίληψη]

17:30: διάλειμμα

18:00 Χ. Τσιγωνάκη, Οχυρωμένοι τόποι στα κρητικά βουνά την εποχή της κρίσης (7ος-8ος αι. μ.Χ.). [περίληψη]

18:30, Ε. Ζέη, Ορεινός χώρος και επαναστατική παράδοση: η περίπτωση της Κρήτης. [περίληψη]

Εργαστήριο

Ρέθυμνο, 4 Οκτώβριου 2017

Η πρακτική άσκηση απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και νέους ερευνητές (15 άτομα) και περιλαμβάνει τη χρήση ιστορικών αεροφωτογραφιών και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S.).