Το «Πιο ψηλά από τα βουνά» είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα που πραγματοποιείται από τρεις ερευνητές με ειδίκευση σε διαφορετικούς τομείς της αρχαιολογίας.
Τα μέλη της ομάδας είναι: ο Gianluca Cantoro, η Στεφανία Μιχαλοπούλου και η Χριστίνα Τσιγωνάκη. Παρακάτω θα βρείτε κάποιεςπληροφορίες για τους τρεις μας.

Gianluca Cantoro

Ο Gianluca είναι αρχαιολόγος τοπίου και φωτοερμηνευτής. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Πίζα στην Ιταλία (BA & MA), όπου εστίασε στην αρχαιολογία των ρωμαϊκών επαρχιών, ενώ στο διδακτορικό του (PhD με θέμα την Κρήτη στο Πανεπιστήμιο της Foggia, Ιταλία) ασχολήθηκε με την εφαρμογή της εναέριας αρχαιολογίας σε ορεινά τοπία. Είναι ενεργό μέλος σε διεθνείς επιστημονικές κοινότητες με επίκεντρο τις τεχνικές και τις εφαρμογές της τηλεπισκόπησης για την αρχαιολογία και την πολιτιστική διαχείριση, ενώ έχει διοργανώσει εργαστήρια και καλοκαιρινά σχολεία στην Ευρώπη με ανάλογη θεματολογία, στα οποία και έχει διδάξει. Διοργάνωσε, επίσης, την πρώτη εναέρια αρχαιολογική έρευνα στην Κρήτη (πρώτες πτήσεις το 2009 – INSTAP; 2011 – IMS-FORTH) και η κύρια ιδέα για το πρόγραμμα «Πιο ψηλά από τα βουνά» βασίστηκε εκεί. Σήμερα, στα ενδιαφέροντά του συμπεριλαμβάνονται η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας και τα εργαλεία της (digital laser scanning και φωτογραμμετρία εναέρια και από το έδαφος) για την τεκμηρίωση και τη μελέτη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στεφανία Μιχαλοπούλου

Η Στεφανία είναι αρχαιολόγος με ειδίκευση στη Ζωοαρχαιολογία και την Προϊστορία. Σπούδασε στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΒΑ, ΜΑ, PhD – υπότροφος Ι.Κ.Υ. και Ιδρύματος Λεβέντη). Έχει συμμετάσχει σε αρκετές ανασκαφές και αρχαιολογικές επισκοπήσεις με χρονολόγηση από την Παλαιολιθική έως και τη Βυζαντινή περίοδο, ενώ έχει εργαστεί στο Υπουργείο Πολιτισμού και στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα εκτείνονται από την ζωοαρχαιολογία (μεγάλη πανίδα και ερπετοπανίδα) και την προϊστορία, στην εθνοαρχαιολογία και την αρχαιολογία του τοπίου, με επίκεντρο τις σχέσεις ανθρώπων-ζώων- τοπίου.

Χριστίνα Τσιγωνάκη

Η Χριστίνα είναι επίκουρη καθηγήτρια Βυζαντινής Αρχαιολογίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και μέλος του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ (Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας). Έκανε το μεταπτυχιακό της (D.E.A.) στη Βυζαντινή Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης (Paris I, Panthéon-Sorbonne) της Γαλλίας. Το διδακτορικό της, επίσης από το ίδιο Πανεπιστήμιο, πραγματοποιήθηκε με υποτροφία του Ι.Κ.Υ. Είναι μέλος της ομάδας διεπιστημονικής έρευνας της Ιτάνου, στην Ανατολική Κρήτη, και από το 2009 διευθύνει την πανεπιστημιακή ανασκαφή στον Τομέα ΙΙ
(Κεντρικός) της Αρχαίας Ελεύθερνας, (Κεντρική Κρήτη). Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στην αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου κατά την Πρώιμη Βυζαντινή περίοδο, με έμφαση στην αρχιτεκτονική, την τοπογραφία και την ιστορία των πόλεων.